O Jednostce

Ochotnicza Straż Pożarna znajduję się w Województwie Śląskim, Powiecie Będzińskim w mieście Sławków. Siedziba jednostki znajduję się przy ul. 23 Stycznia 25 w Sławkowie. Jednostka OSP w Sławkowie podlega pod Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie. Przy OSP działa Jednostka Operacyjno-Techniczna

ZARZĄD JEDNOSTKI OSP SŁAWKÓW

Funkcja lub stanowiskoImię Nazwisko
PrezesNowak Grzegorz
NaczelnikPijaj Dawid
Z-ca NaczelnikaMarczak Mirosław
SkarbnikPiątek Magdalena
GospodarzMarczak Grzegorz
SekretarzWieczorek Przemysław
KronikarzPięta Norbert
Członek zarząduSzwerc Piotr
Członek zarząduDuster Ireneusz

KOMISJA REWIZYJNA

Funkcja lub stanowiskoImię Nazwisko
Przewodniczący KomisjiBiłopotocki Mariusz
Z-ca przewodniczącego komisjiLorek Weronika
Członek KomisjiPięta Adrianna

JEDNOSTKA OPERACYJNO-TECHNICZNA

 Jest to pododdział czynnych członków strażaków OSP przeznaczony do działań ratowniczych. Osoby działające w strukturach takiej jednostki muszą posiadać odpowiedni wiek (18…60 lat), aktualne badania lekarskie, jak również ukończone przeszkolenie pożarnicze – odpowiednie do zajmowanej funkcji. Skład JOT bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla: z-cy naczelnika, dowódcy plutonu, dowódcy sekcji. W czasie akcji ratowniczych naczelnik dowodzi działaniami JOT przy pomocy dowódców zastępów (załóg). Naczelnik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za: przygotowanie do działań, gotowość bojową i sprawność JOT, a także zapewnienie bezpieczeństwa strażaków ratowników OSP.

Jednostka przynależy do obwodowej kompani gaśniczej OSP w Będzinie

Kategoria II – JOT zdolna do podjęcia w czasie dysponowania do 5 min. n/w działań:

1. działania ratownicze w czasie pożarów

2. działania ratownicze w czasie katastrof, wypadków i awarii technicznych, szczególnie komunikacyjnych

3. udzielanie zgodnie z obowiązującymi procedurami pierwszej pomocy medycznej

4. działania zabezpieczające w czasie innych działań ratowniczych

Stan osobowy JOT:

 • 28 strażaków ratowników OSP w tym:
 • – Naczelnik
 • – Z-ca naczelnika
 • – 7 dowódców
 • – 20 ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • – Ratownik medyczny

Pojazdy pożarnicze wchodzące w skład JOT:

 • Średni samochód pożarniczy 409[S]43 GBA 2,3/16 Star 266/Dragon 
 • Średni samochód pożarniczy 409[S]44 GBA 2,5/25 Renault Range D14
 • Lekki samochód pożarniczy 409[S]45 SLKw Daewoo Lublin II

MIASTO SŁAWKÓW

Było miastem biskupstwa krakowskiego w województwie i powiecie krakowskim. W latach 1999–2001 Sławków należał do powiatu olkuskiego w woj.małopolskim. 1 stycznia 2002 r. przyłączono gminę Sławków do powiatu będzińskiego w województwie śląskim. Gmina stanowi obecnie jego eksklawę, oddzieloną od reszty powiatu obszarami powiatów grodzkich Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec.

Sławków objęty jest obszarem właściwości sądu rejonowego w Dąbrowie Górniczej, w tym również w sprawach wieczystoksięgowych. Prokuratura rejonowa w Dąbrowie Górniczej.

Teren miasta to powierzchnia 36,6 km2 oraz około 7 tys mieszkańców.

Sławków położony jest na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, we wschodniej części Wyżyny Śląskiej, w obrębie dwóch mezoregionów: Garbu Tarnogórskiego oraz Pagórów Jaworznickich. Przez teren gminy przepływa rzeka Biała Przemsza. Terytorium gminy Sławków uznawane jest za wyżynne, choć w rzeczywistości tylko około połowy jej powierzchni leży powyżej 300 m n.p.m., a zasadniczo odmiennie ukształtowane są północna – wyżynna i południowa – nizinna część gminy. Bezwzględne wysokości tego terytorium mieszczą się w przedziale pomiędzy 263 a 368,2 m n.p.m. Najniższe miejsce znajduje się na południu, koło Piernikarki nad Białą Przemszą, a najwyższe wzniesienie, Wielka Góra, usytuowane jest za bocznicami stacji kolejowej Dąbrowa Górnicza Towarowa, przy północnej granicy gminy. Drugim pod względem wysokości wzniesieniem jest Gieraska (340 m n.p.m.).

W mieście działają zakłady przemysłu metalowego (Zakłady Wyrobów Metalowych S.A.) i maszynowego, drobnego przemysłu spożywczego oraz drzewnego (Wspólnota Leśna Sławków). Działa tutaj również cegielnia. Niewątpliwie jednak najważniejszym atutem gospodarczym Sławkowa jest jego usytuowanie na styku ważnych korytarzy transportowych. Przede wszystkim znajduje się tutaj końcówka Linii Hutniczej Szerokotorowej wraz z czterema terminalami przeładunkowymi:

 1. Zespół Terminali Przeładunkowych LHS T1 – Polzug
 2. Zespół Terminali Przeładunkowych LHS T2 – Baza Przeładunku Rud Mittal Steel Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza
 3. Euroterminal – Zespół Terminali Przeładunkowych LHS T3
 4. Zespół Terminali Przeładunkowych LHS T4 – Sławków Południowy LHS

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI