Zdarzenie 51/2020

Dnia 18.04.2020 roku o godzinie 22:12 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do pożaru plastikowych kontenerów na śmieci przy ul. Chwaliboskie. Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz ugaszenie kontenerów.

Służby na miejscu:

OSP Sławków 409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14