Zdarzenie 54/2020

26.04.2020 roku o godzinie 17:32 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do niebezpiecznie pochylonego drzewa przy ul. Burki.

Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz ścięcie drzewa.
Ze względu na dużą wysokość drzewa na miejsce zadysponowano drabinę mechaniczną z JRG Będzin i z jej wykorzystaniem drzewo zostało ścięte.

Służby na miejscu:

OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
JRG – Będzin
401[S]51 – SCD 42 Iveco 180-320
Policja Sławków