Zdarzenie 59/2020

05.05.2020 roku o godzinie 08:58 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do pożaru śmieci w kontenerze przy ul. Michałów.


Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz ugaszenie śmieci.


Służby na miejscu:
OSP Sławków: 409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14