Zdarzenie 63/2020

16.05.2020 roku o godzinie 20:52 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do zwisającego przewodu przy ul. Fabrycznej.

Po dojeździe na miejsce i rozpoznaniu, zlokalizowano przewód telefoniczny zwisający nad chodnikiem, który nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia. Usterka została przekazana do operatora linii.

Służby na miejscu:
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14