Zdarzenie 69/2020

04.06.2020 roku o godzinie 20:27 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do rozlanej substancji ropopochodnej na jezdni, ul. Zagródki.

Substancją okazała się być smoła, która wylała się z wyrzuconej beczki obok zlikwidowanego stanowiska kontenerowego.

Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zebranie smoły do beczki oraz sorpcja pozostałości z jezdni.

Służby na miejscu:

OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
Straż Miejska Sławków