Zdarzenie 94/2020

30.08.2020 roku o godzinie 22:17 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do niebezpiecznie pochylonego drzewa przy ul. Francesco Nullo.
Ze względu na znaczną wysokość drzewa oraz brak możliwości dojazdu podnośnika hydraulicznego niemożliwe było jego usunięcie posiadanym sprzętem. Zabezpieczono teren oraz zlecono wycięcie drzewa specjalistycznej firmie.

Służby na miejscu:
OSP Sławków:
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14