Zdarzenie 98/2020

01.09.2020 roku – godzina 08.08 – transport Środków Ochrony Indywidualnej. ŚOI zostały pobrane z KP PSP w Będzinie a następnie rozwiezione do Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

SiŚ: OSP Sławków 409[S]45 – SLKw Daewoo Lublin II