Zdarzenie 137/2020

30.11.2020 roku o godzinie 09:37 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do powalonego drzewa na ul. Konwaliowej.

Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie drzewa.

Służby na miejscu:
OSP Sławków:
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
Straż Miejska Sławków