Zdarzenie 18/2021

13.04.2021 roku o godzinie 00:10 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do pożaru plastikowego kontenera na śmieci przy ul. Kołdaczka.

Kontener znajdował się na terenie prywatnej firmy. Na miejscu zabezpieczono teren działań oraz ugaszono pożar.

Służby na miejscu:

OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
Policja Sławków