Zdarzenie 21/2021

19.04.2021 roku o godzinie 16:25 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do pożaru drzew na prywatnej posesji przy ul. Wrzosowej.

Po dojeździe na miejsce i rozpoznaniu zastano rozwinięty pożar drzew iglastych rosnących wzdłuż ogrodzenia.
Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz ugaszenie pożaru za pomocą linii szybkiego natarcia.

Służby na miejscu:

OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
JRG Dąbrowa Górnicza
Straż Miejska Sławków