Zdarzenie 25/2021

29.04.2021 roku o godzinie 18:58 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do pożaru trawy przy ul. Sosnowej.

Niewielki pożar został ugaszony za pomocą szybkiego natarcia oraz sprzętu podręcznego.

Służby na miejscu:

OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14