Zdarzenie 29/2021

12.05.2021 roku o godzinie 13:35 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do pożaru trawy przy ul. Świerkowej.

Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz ugaszenie pożaru za pomocą linii szybkiego natarcia i sprzętu podręcznego. Spaleniu uległo około 30 arów nieużytków.

Służby na miejscu:

OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D