Zdarzenie 41/2021

28.05.2020 roku o godzinie 11:13 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do gniazda szerszeni w budynku mieszkalnym przy ul. Hrubieszowskiej.

Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie gniazda.

Służby na miejscu:

OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14