Zdarzenie 44/2021

04.06.2021 roku o godzinie 02:55 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do zmycia jezdni po kolizji samochodu ciężarowego z sarną – DK94.
Działania na miejscu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i spłukaniu jezdni za pomocą linii szybkiego natarcia.


Służby na miejscu:
OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
Policja Sławków
Policja Będzin Wydział Ruchu Drogowego