Zdarzenie 58/2020

29.04.2020 roku o godzinie 09:49 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do zadymienia w lesie przy ul. Walcownia.


Po dojeździe na miejsce i rozpoznaniu odnaleziono kilka zarzewii ognia w torfowisku.
Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia, przekopanie terenu oraz dokładne przelanie torfowiska.

Służby na miejscu:

OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14