Zdarzenie 74/2020

27.06.2020 roku o godzinie 13:26 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do gniazda szerszeni w budynku mieszkalnym przy ul. PCK.

Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie gniazda.

Służby na miejscu:

OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14