Zdarzenie 75/2020

29.06.2020 roku o godzinie 13:59 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do zalanej posesji przy ul. Owocowej.

Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wypompowanie wody z posesji.

Służby na miejscu:
OSP Sławków 409[S]45 – SLKw Daewoo Lublin II