Zdarzenie 78/2020

07.07.2020 roku o godzinie 17:05 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do plamy oleju na jezdni, ul. Michałów.

Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz neutralizacja wycieku.

Służby na miejscu:
OSP Sławków 409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14