Zdarzenie 77/2020

02.07.2020 roku o godzinie 16:44 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do zalanej posesji przy ul. Owocowej.

Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wypompowanie wody z posesji oraz ułożenie worków z piaskiem.

Służby na miejscu:
OSP Sławków 409[S]45 – SLKw Daewoo Lublin II