Zdarzenie 81/2020

11.07.2020 roku o godzinie 20:28 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do powalonego drzewa na jezdnię, ul. Groniec.

Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie drzewa.

Służby na miejscu:
OSP Sławków 409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14