Zdarzenie 82/2020

11.07.2020 roku o godzinie 21:06 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do zalanej jezdni, ul. Fabryczna.

Jezdnia została zalana na odcinku około 50m, woda przybrała ponad 20cm. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia woda została wypompowana za pomocą dwóch motopomp pływających.

Służby na miejscu:
OSP Sławków 409[S]45 – SLKw Daewoo Lublin II