Zdarzenie 89/2020

14.08.2020 roku o godzinie 14:08 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do gniazda os w ziemi na prywatnej posesji przy ul. Browarnej.


Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie gniazda.


Służby na miejscu:
OSP Sławków:
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14