Zdarzenie 90/2020

18.08.2020 roku o godzinie 18:30 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do zalanej jezdni, ul. Fabryczna. Jezdnia została zalana na odcinku około 50m, woda przybrała ponad 20cm.

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia woda została wypompowana za pomocą motopompy pływającej oraz pompy szlamowej.

Służby na miejscu:

OSP Sławków:
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
409[S]45 – SLKw Daewoo Lublin II