Zdarzenie 100/2020

01.09.2020 roku o godzinie 11:39 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do przelewającego kanału w okolicy ul. Jaśminowej.

Wokół kraty zabezpieczającej przepust kanału bobry utworzyły tamę, która spowodowała wzrost poziomu wody i zalanie pobliskich działek. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyciągnięciu kraty i oczyszczeniu jej, wybraniu pozostałości tamy z wykorzystaniem koparki oraz ponowne założenie kraty.

Służby na miejscu:
OSP Sławków:
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
Straż Miejska Sławków