Zdarzenie 101/2020

02.09.2020 roku o godzinie 12:23 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do gniazda os w podbitce dachowej budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej.

Ze względu na brak dostępu do gniazda po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do naszych zadań należała dezynsekcja za pomocą środka owadobójczego oraz uszczelnienie otworu, przez który dostawały się osy.

Służby na miejscu:
OSP Sławków:
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14