Zdarzenie 103/2020

06.09.2020 roku o godzinie 02:22 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do iskrzącego słupa energetycznego przy ul. Browarnej.

Po dojeździe na miejsce i rozpoznaniu ustalono, że na słup i linie wysokiego napięcia złamała się gałąź, która powodowała iskrzenie. Zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz zadysponowano Pogotowie Energetyczne, które po przyjeździe odłączyło zasilanie. Następnie drzewo zostało ścięte a gałąź usunięta z linii.

Służby na miejscu:
OSP Sławków:
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
Pogotowie Energetyczne