Zdarzenie 102/2020

03.09.2020 roku o godzinie 12:14 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do gniazda szerszeni w budynku mieszkalnym przy ul. Komora.

Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie gniazda.

Służby na miejscu:
OSP Sławków:
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14