Zdarzenie 106/2020

11.09.2020 roku – godzina 08.08 – transport Środków Ochrony Indywidualnej.

ŚOI zostały pobrane z KP PSP w Będzinie a następnie dostarczone do Miejskiego Przedszkola.

SiŚ:
OSP Sławków 409[S]45 – SLKw Daewoo Lublin II