Zdarzenie 107/2020

11.09.2020 roku o godzinie 10:56 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do powalonego drzewa na ul. Konarowej.

Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie drzewa.


Służby na miejscu:
OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
Straż Miejska Sławków