Zdarzenie 108/2020

14.09.2020 roku o godzinie 10:35 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do gniazda os w budynku gospodarczym przy ul. PCK.

Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie gniazda.

Służby na miejscu:
OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14