Zdarzenie 112/2020

23.09.2020 roku o godzinie 16:55 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do wycieku ropy z pojazdu ciężarowego na DK 94.

Po sprawdzeniu trasy DK94 od skrzyżowania w Bolesławiu do Zakawia nie zlokalizowano substancji ropopochodnej.

Zgłoszenie Fałszywe

Służby na miejscu:
OSP Sławków:
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14