Zdarzenie 113/2020

25.09.2020 roku o godzinie 11:22 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do tlącej się pryzmy pelletu na placu składowym jednej z firm przy ul. Dębowa Góra.

Na placu znajdowały się pryzmy pelletu z łusek słonecznika z których wydobywał się dym.

Do działań zastępów należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia, stała kontrola ognisk podwyższonej temperatury, przelewanie tlącego pelletu oraz organizacja zaopatrzenia wodnego.

Służby na miejscu:
OSP Sławków:
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
JRG Będzin
401[S]90