Zdarzenie 121/2020

13.10.2020 roku o godzinie 14:04 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do zalanej jezdni, ul. Fabryczna.

Na jezdni powstało rozlewisko uniemożliwiające dojazd do stacji paliw. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia woda została wypompowana za pomocą motopompy pływającej oraz pompy szlamowej.

Służby na miejscu:
OSP Sławków:
409[S]45 – SLKw Daewoo Lublin II