Zdarzenie 128/2020

05.11.2020 roku o godzinie 19:53 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do pożaru pryzmy pelletu na placu składowym jednej z firm przy ul. Dębowa Góra.

Po przybyciu na miejsce i rozpoznaniu zlokalizowano tlącą się pryzmę. Do naszych zadań należało przelanie ognisk wysokiej temperatury oraz kontrola pozostałego materiału za pomocą kamery termowizyjnej.

Służby na miejscu:
OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
JRG Będzin
401[S]90 – SOp Land Rover Freelander 2