Zdarzenie 129/2020

12.11.2020 roku o godzinie 15:32 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do zabezpieczenia wysypiska odpadów, ul. Groniec.


Po przybyciu na miejsce i rozpoznaniu zlokalizowano nielegalne wysypisko odpadów medycznych. Głównie były to kombinezony ochronne w oryginalnych, nie otwartych opakowaniach oraz bez opakowań. Teren wokół został zabezpieczony, po zbadaniu wysypiska nie stwierdzono zagrożenia skażeniem. W dalszych czynnościach zlecono utylizację wysypiska przez firmę zajmującą się gospodarką odpadami.


Służby na miejscu:
OSP Sławków:
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
JRG Będzin
401[S]90 – SOp Land Rover Freelander 2