Zdarzenie 145/2020

24.12.2020 roku o godzinie 15:08 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do plamy oleju na DK94.

Po dojeździe na miejsce i rozpoznaniu zlokalizowano plamę oleju, która znajdowała się na odcinku jezdni należącej do Dąbrowy Górniczej. Działania zostały przekazane JRG Dąbrowa Górnicza a nasz zastęp powrócił do bazy.

Służby na miejscu:

OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
JRG Dąbrowa Górnicza