Zdarzenie 146/2020

25.12.2020 roku o godzinie 01:15 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do powalonego drzewa na ul. Jodłowej.

Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz usunięcie drzewa.

Służby na miejscu:

OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14