Zdarzenie 147/2020

26.12.2020 roku o godzinie 15:36 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do plamy oleju na ul. Rynek.

Po dojeździe na miejsce i rozpoznaniu zlokalizowano wyciek substancji ropopochodnej ciągnącej się od Rynku do ul. Fabrycznej.
Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz neutralizacja wycieku.

Służby na miejscu:

OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
Policja Sławków