Zdarzenie 12/2021

02.03.2021 roku o godzinie 11:04 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do pochylonego drzewa przy ul. Groniec.
Po dojeździe na miejsce i rozpoznaniu ustalono, że drzewo nie stwarza zagrożenia powaleniem.

Znajdowało się również na prywatnej posesji i wymagało zgody właściciela na wycięcie, z którym nie można było nawiązać kontaktu. Sprawa została przekazana Policji celem ustalenia właściciela i podjęcia dalszych czynności z wycinką.


Służby na miejscu:
OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
Policja Sławków
Przedstawiciele Urzędu Miasta Sławków