Zdarzenie 13/2021

27.03.2021 roku o godzinie 12:41 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do transportu środków ochrony indywidualnej.

Zadysponowano:
OSP Sławków
409[S]45 – SLKw Daewoo Lublin II