Zdarzenie 14/2021

01.04.2021 roku o godzinie 07:38 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do transportu środków ochrony indywidualnej.

Zadysponowano:
OSP Sławków
409[S]45 – SLKw Daewoo Lublin II