Zdarzenie 31/2021

12.05.2021 roku o godzinie 15:24 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do pożaru składowiska trocin przy ul. Walcownia.

Po przybyciu na miejsce i rozpoznaniu zastano pryzmę ok. 2000m² częściowo objętą pożarem. Do naszych zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ewakuacja pracowników z hali produkcyjnej, podanie 2 prądów wody oraz zbudowanie zasilania. Po dojeździe na miejsce kolejnych zastępów zbudowano magistralę z rzeki Przemsza, podano kolejne prądy wody i pianę ciężką. Następnie pryzma została przegrzebana z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu oraz dokładnie przelana i sprawdzona za pomocą kamery termowizyjnej.

Służby na miejscu:

OSP Sławków
401[S]21 – GBA-Rt 2,7/25,5 Renault Range D14
JRG Dąbrowa Górnicza
Pluton Gaśniczy nr 9 Sosnowiec
Pluton Gaśniczy nr 4 Chorzów
Pluton nr 1 „Magistrala – Katowice”
Grupa Operacyjna KP PSP Będzin
Komendant Powiatowy PSP w Będzinie
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policja Sławków
Straż Miejska Sławków