Zdarzenie 32/2021

17.05.2021 roku o godzinie 19:29 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do zalanej jezdni, ul. Fabryczna.

Na wysokości stawu powstało rozlewisko, które znacznie utrudniało przejazd.
Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia woda została wypompowana za pomocą motopompy pływającej oraz pompy szlamowej.

Służby na miejscu:

OSP Sławków:
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
409[S]45 – SLKw Daewoo Lublin II
Policja Sławków