Zdarzenie 76/2020

29.06.2020 roku o godzinie 15:40 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do zalanej jezdni, ul. Fabryczna.

Jezdnia została zalana na odcinku około 50m, woda sięgała prawie 30cm. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia woda została wypompowana za pomocą dwóch motopomp pływających.

Służby na miejscu:
OSP Sławków:
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14
409[S]45 – SLKw Daewoo Lublin II