Zdarzenie 33/2021

18.05.2021 roku o godzinie 04:54 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do zalanej prywatnej posesji przy ul. Owocowej.

Po dojeździe na miejsce i rozpoznaniu wypompowano wodę z rozlewiska za pomocą pompy szlamowej.

Służby na miejscu:

OSP Sławków
409[S]45 – SLKw Daewoo Lublin II