Zdarzenie 34/2021

18.05.2021 roku o godzinie 08:17 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do zalanej prywatnej posesji przy ul. Owocowej.

Zgłoszenie dotyczyło adresu z poprzedniego wezwania, gdzie nieustające opady ponownie zalały posesję. Woda została wypompowana a teren został zabezpieczony workami z piaskiem.

Służby na miejscu:

OSP Sławków
409[S]45 – SLKw Daewoo Lublin II