Zdarzenie 36/2021

20.05.2021 roku o godzinie 10:28 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do plamy oleju na ul. Groniec.

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz neutralizacji wycieku.

Służby na miejscu:

OSP Sławków
409[S]44 – GBA-Rt 2,5/25 Renault Range D14