Zdarzenie 35/2021

18.05.2021 roku o godzinie 09:16 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Będzinie zadysponowało nas do zalanej jezdni, ul. Fabryczna.

Na wysokości stawu powstało rozlewisko, które znacznie utrudniało przejazd.
Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia woda została wypompowana za pomocą motopompy pływającej oraz pompy szlamowej.

Służby na miejscu:

409[S]45 – SLKw Daewoo Lublin II